Очите на Пещера Проходна

• пещера Проходна, с.Карлуково • май 2010 • блог и повече снимки: Искър-Пнега

Leave a Reply