Замръзналата Бреза

• Витош • Първи сняг на есенна бреза • Октомври 2012 •