Студ

• Природен Парк Витоша • Зимно дърво в мъгла • Януари 2012 •