Под Жълтото Дърво

• Есенна гора в мъгла • Планина Витоша • Ноември 2011 •