Към Мъглата

• Планина Витоша • Утринна мъгла в пролетна гора • Юни 2013 •