Борова Гора

• Гора от планина Витоша • Природен Парк Витоша • Октомври 2011 •