Белият Сезон

• Витоша Планина • Ранно утро на Витоша • зима 2012 •