Един Студен Ден

• Врачански Балкан • януари 2010 • блог и повече снимки: зимно до Леденика

Leave a Reply