Зимният Сън

• Природен Парк Витоша • Зимен Изгрев • Февруари 2015 •