Връх Харамията

• Седемте Рилски Езера • Есенен изгрев край Рибното Езеро • Септември 2011 •