Тишината


| Рила Планина | връх Йосифица | Септември 2015 |