Тиха Рила


| Рила Планина | връх Канарата | Септември 2015 |