Нощ над Тетевен

• Стара Планина • град Тетевен през нощта, сниман от заслон Опясният Зъб • Октомври 2012 •