Синият Връх

• ПП Витоша • Черни Връх • Февруари 2015 •