Рилски Омайничета

• Поле от летни цветя – омайничета край Рибните Езера • Природен Парк Рилски Манастир • Юли 2013 •