Рибно Езеро

• връх Йосифица и Рибното Езеро по залез • Природен Парк Рилски Манастир • Юли 2013 •