Нощ на Страшното Езеро


| Рила Планина | Страшното Езеро |Август 2015 |