Лято в Рила

• Връх Канарата по залез • Природен Парк Рилски Манастир • Юли 2013 •