Изследователят

• Витоша • Черни Връх • Февруари 2015 •