Хижа Ехо


| Стара Планина | Залез край хижа Ехо | Октомври 2015 |