Дългата Зима

• Витоша • ПП Витоша • Февруари 2015 •