Променящите се Сезони


| Стара Планина | Залез край хижа Плевн | Ноември 2015 |