Безкрайните Планини

• Природен Парк Витоша • Зимен Изгрев • Януари 2015 •