Зимни Езера

• Зимна вечер на Седемте Рилски Езера • Рила Планина • Октомври 2011 •