Старопланински Кон

• Кон край Козя Стена • НП Централен Балкан • Октомври 2011 •