Природен Парк Витоша

• Планина Витоша • Изгрев с гледка към Платото • Януари 2012 •