Планинско Село

• Природен Парк Врачански Балкан • село Згориград преди изгрев • Декември 2011 •