Бъбрека през Зима

• Вечер на Седемте Рилски Езера • езеро Бъбрека • Октомври 2011 •