Краят на Света

• Планина Витоша • 10 минути от нощта с ниски облаци над София • Декември 2011 •