Градът край Езеро

• Поморийско Езеро • град Поморие • Декември 2011 •