Вечер на Мусала

• Рила, връх Мусала (2925 м.) • Залез от 18ти Януари 2011 •