Трите Езера

 

• НП Рила • Три от Седемте Рилски Езера по залез • септември 2011 •