Сутрин на Долното Езеро

 

• НП Рила • Изгрев на Долното Езеро, едно от Седемте Рилски Езера • септември 2011 •