Студено Утро

 

• Рила Планина, Страшното езеро по изгрев • септември 2011 •