Рилска Нощ

 

• НП Рила • Нощ на Рибното Езеро • септември 2011 •