Огледалото на Рила

 

• Рила • Мусаленски езера по изгрев • юни 2011 •