Луната и Езерото

 

• Национален Парк Рила • септември 2011 •