Кончето

 

 

• Пирин Планина, седловина Кончето и гледка към Кутело и Вихрен • септември 2011 •