Връх Ботев

• Стара Планина, резерват Северен Джендем • Февруари 07, 2011 •