Нос Мона Петра

Mona Petra

• нос Мона Петра край къмпинг Чайка • юни 2010 •