Тънка Червена Линия

• нос Ахтото по изгрев • април 2011 •