Синята Вълна

• Село Равда • кеят край хотел Емералд • Декември 2011 •