Декемврийска Зора

• Изгрев в Несебър • Старият Град на Несебър • Декември 2011 •